คลินิกเลิกบุหรี่

เป็นศูนย์ส่งเสริมสุขภาพชั้นนำ บูรณาการการเรียน การสอน การวิจัย เพื่อให้บริการส่งเสริมสุขภาพที่เป็นเลิศแก่บุคคลทุกวัย

"บุหรี่" หรือ "ยาสูบ" เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ประชากรทั่วโลก ต้องเจ็บป่วยร้ายแรงทั้งนี้องค์การอนามัยโลกได้ประกาศให้ภาวะติดบุหรี่ เป็น "โรคเรื้อรัง" ซึ่งไม่แตกต่างจากโรคเรื้อรังทั่วไป เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง และมีหลักฐานทางการแพทย์ที่ชัดเจนบ่งชี้ว่าการสูบบุหรี่เป็นการเสพติดอย่างแท้จริง ผู้เสพมักเลิกสูบได้เพียงระยะหนึ่ง แล้วจะกลับมาสูบใหม่

แพทย์ และเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ

ยังไม่มีรายชื่อเจ้าหน้าที่ให้บริการ

ตารางเวลาให้บริการ

วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์
- - 13:00 - 15:00 น. - 13:00 - 15:00 น.