ศูนย์โภชนาการ/การให้คำปรึกษาด้านโภชนบำบัด

เป็นศูนย์ส่งเสริมสุขภาพชั้นนำ บูรณาการการเรียน การสอน การวิจัย เพื่อให้บริการส่งเสริมสุขภาพที่เป็นเลิศแก่บุคคลทุกวัย

รายละเอียด

แพทย์ และเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ

>
            </div>
            <div class=

กัลยาณี ชาวนา

นักโภชนาการชำนาญการ

เวลาให้บริการ 13.00-15.00น.

ตารางเวลาให้บริการ

วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์
- 13:00 - 16:00 น. 13:00 - 15:00 น. 13:00 - 15:00 น. -