คลินิกใจสบาย

เป็นศูนย์ส่งเสริมสุขภาพชั้นนำ บูรณาการการเรียน การสอน การวิจัย เพื่อให้บริการส่งเสริมสุขภาพที่เป็นเลิศแก่บุคคลทุกวัย

บริการปรึกษารายบุคคล และรายกลุ่ม บริการคัดกรอง และประเมินภาวะสุขภาพใจ เทคนิคการผ่อนคลายความเครียด

แพทย์ และเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ

ยังไม่มีรายชื่อเจ้าหน้าที่ให้บริการ

ตารางเวลาให้บริการ

วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์
- 13:00 - 15:00 น. 13:00 - 15:00 น. - -