บริการห้องออกกำลังกาย

เป็นศูนย์ส่งเสริมสุขภาพชั้นนำ บูรณาการการเรียน การสอน การวิจัย เพื่อให้บริการส่งเสริมสุขภาพที่เป็นเลิศแก่บุคคลทุกวัย

ฟิตเนสพร้อมอุปกรณ์หลากหลาย อาทิเช่น ลู่วิ่ง, จักรยาน, อุปกรณ์ดัมเบล, ฯลฯ
กฎระเบียบการใช้บริการห้องฟิตเนส
1. การแต่งกายเมื่อใช้บริการห้องฟิตเนสควรเป็นเสื้อยืดออกกำลังกาย และสวมใส่รองเท้าผ้าใบทุกครั้งที่ออกกำลังกาย
2. ห้ามนำอาหาร เครื่องดื่ม เข้ามารับประทานในห้องฟิตเนส (ยกเว้นน้ำเปล่าและเครื่องดื่มเกลือแร่)
3.ลูกค้าควรปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด

แพทย์ และเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ

>
            </div>
            <div class=

สมยศ พรหมบุตร

นักวิทยาศาสตร์การกีฬาปฏิบัติการ

เวลาให้บริการ วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 12.00 - 20.00น.

ตารางเวลาให้บริการ

วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์
12:00 - 20:00 น. 12:00 - 20:00 น. 12:00 - 20:00 น. 12:00 - 20:00 น. 12:00 - 18:00 น.