ที่อยู่

ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เลขที่ 99 หมู่ 18 อาคารราชสุดา ชั้น 1 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12120
  • 02-9869213 ต่อ 7362
  • healthpromotion.ntu@nurse.tu.ac.th